Zijn de Covid vaccins nu wel of niet GENTHERAPIE? Deel 1

Corona Criticaster
september 2021 aangepast in Diverse bronnen

Ondanks dat een aantal artsen, 'experts' en 'factcheckers' bij hoog en laag en met droge ogen beweren dat de coronavaccins, en dan met name de mRNA vaccins, geen gentherapie zijn en dit dus allemaal op de stapel complottheorieën kan, lijkt de werkelijkheid toch wat genuanceerder, daar niet alle artsen en wetenschappers diezelfde mening delen. Het lijkt erop alsof deze gentherapie-ontkenners zich bedienen van semantische taalspelletjes en spelen met definities en interpretaties. Ik kan op geen enkele wijze beoordelen wie er gelijk heeft, maar ik neig toch naar het standpunt dat de gentherapie hypothese meer dan een geloofwaardig standpunt is. Hieronder volgen een aantal bronnen waaruit de lezer zelf conclusies kan trekken.

Wat het nut precies is om daadwerkelijk te discussiëren of de corona injecties nu wel of geen gentherapie zijn of wel of niet 'vaccins' zijn (of dat ze wel of niet DNA veranderen), valt nog te bezien. Deze discussie voeren is wellicht verre van effectief, daar een veel fundamentelere vraag zouden wellicht moeten zijn: of deze injecties daadwerkelijk überhaubt nodig of gewenst zijn (gezien de aard en omvang van het risico van Covid voor de diverse doelgroepen), of het massaal injecteren van een experimentele substantie niet een roekeloos experiment op de wereldbevolking is, of de massale prikdrang en -dwang onder deze omstandigheden ethisch, moreel en juridisch door de beugel kunnen? Afgezien van de nut en noodzaak van de discussie over wel/geen gentherapie, wordt er door het pro-prik campagne team net gedaan of het volkomen belachelijk is als de 'vaccins' als gentherapie worden geduid, maar onderstaande bronnen laten een ander licht op schijnen.


Als eerste dit artikel uit 2012 gepubliceerd in Sciencelink door een afgestudeerde in Scheikundige Technologie aan de TU Delft. In 2012 werd mRNA biotechnologie kennelijk wél als gentherapie beschouwd:

GENTHERAPIE tegen de griep

Messenger-RNA kan de basis worden voor een vaccin dat mensen levenslang beschermt tegen alle bekende griepvarianten. En als een nog onbekende variant opduikt, kun je op deze manier in recordtijd ingrijpen. Bij muizen lukt het alvast, schrijven Duitse onderzoekers in Nature Biotechnology.

Het idee is dan om mRNA toe te dienen dat codeert voor virusspecifieke eiwitten. De ontvanger zou die eiwitten dan moeten gaan aanmaken. Als het goed is herkent het immuunsysteem die eiwitten als lichaamsvreemd en maakt er antilichamen tegen aan.

Bron: https://www.sciencelink.net/nieuws-and-verdieping/gentherapie-tegen-de-griep/519.article

Reservelink: https://archive.vn/AeB7E


Publicatie Staatscourant Tijdelijke Regeling 'GENTHERAPIE ter bestrijding van COVID-19' op 30 maart 2020

Omdat kennelijk de regering al verwachtte dat er 'gentherapie' ingezet zou worden in het kader van covid vaccinatie, werd er al op 30 maart 2020(!!) een regeling ingevoerd om dit mogelijk te maken via versnelde/vereenvoudigde procedure voor toelating. Natuurlijk is dat nog geen direct bewijs dat de huidige injecties ook daadwerkelijk gentherapie zijn, maar mogen we verwachten dat een dergelijke speciale regeling niet voor niks wordt aangenomen? Lees de details daarover hier: https://covidkennisbank.org/discussion/107/publicatie-staatscourant-tijdelijke-regeling-gentherapie-ter-bestrijding-van-covid-19.


De mRNA fabrikanten (Moderna en BioNTech) ZELF beschrijven hun product als gentherapie

  • Moderna beschrijft mRNA-producten als "gentherapie technologie" in haar SEC-deponering.
  • BioNTech's (BioNTech's mRNA technologie is gebruikt voor de Pfizer prik) SEC-deponering specificeert ook dat in de VS en Europa mRNA-therapieën zijn: geclassificeerd als “geneesmiddelen voor gentherapie”

Zie hier een fragment uit de SEC-deponering van het 2e Kwartaal rapport 2020 (getekend 6 aug 2020) van Moderna (p. 70):

Bron: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682852/000168285220000017/mrna-20200630.htm

Reservelink: https://archive.md/VUk9I

Moderna geeft hier toe dat de publieke perceptie van ANDERE SOORTEN GENTHERAPIE de perceptie van mRNA-medicijnen negatief kunnen beïnvloeden. Het probleem, geven ze toe, is dat onomkeerbare gentherapieën bijwerkingen hebben, en wetende dat hierdoor mensen ook mRNA-medicijnen kunnen gaan mijden. De SEC-deponering gaat verder:

"Omdat er geen product is goedgekeurd waarin mRNA het primaire werkzame bestanddeel is, is de regelgevingsroute voor goedkeuring onzeker. Het aantal en de opzet van de klinische onderzoeken en preklinische onderzoeken die nodig zijn voor de goedkeuring van dit soort geneesmiddelen zijn niet vastgesteld, kan verschillen van die welke vereist zijn voor gentherapieproducten, of vereisen mogelijk veiligheidstests zoals gentherapieproducten."


Volgens BioNTech: mRNA-therapieën geclassificeerd als GENTHERAPIE in Europa en de VS

In de registratie bij de SEC getekend d.d. 9 september 2019, schrijft BioNTech (die de technologie levert voor de prik van Pfizer) op pagina 21:

"Hoewel we verwachten BLA's in te dienen voor onze mRNA-gebaseerde productkandidaten in de Verenigde Staten en in de Europese Unie, mRNA therapieën zijn geclassificeerd als geneesmiddelen voor gentherapie"

Dus in de VS en Europa worden mRNA-therapieën als groep geclassificeerd als "gentherapie" geneesmiddelen."

Op pagina 35 van de BioNTech SEC-deponering, schrijven ze om het vermeende verschil tussen andere, onomkeerbare, gentherapieën en mRNA-gentherapie verder te verduidelijken:

"Er zijn weinig goedkeuringen van GENTHERAPIE producten in de Verenigde Staten geweest en andere rechtsgebieden, en er zijn goed gerapporteerde significante bijwerkingen die verband houden met het testen en gebruiken ervan. Gentherapieproducten hebben het effect dat ze nieuw DNA introduceren en mogelijk het onomkeerbaar veranderen van het DNA in een cel. Daarentegen is het zeer onwaarschijnlijk dat mRNA lokaliseren naar de kern, integreren in cel-DNA of op een andere manier enige permanente veranderingen in het cel-DNA maken. Daarom verwachten we dat onze productkandidaten een ander potentieel bijwerkingenprofiel zullen hebben dan gentherapieën omdat ze geen risico's hebben geassocieerd met het onomkeerbaar veranderen van cel-DNA."

Bron: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000119312519241112/d635330df1.htm

Reservelink: https://archive.vn/YFIJ4

De clue hier lijkt dus ook dat men aannemelijk probeert te maken dat de mRNA gentechnologieën geen DNA veranderingen teweeg zouden brengen. Dit is namelijk één van de zorgen die sommige wetenschappers hebben over dergelijke gentherapieën, terwijl tegelijkertijd dit in alle toonaarden wordt ontkend door de beruchte "factcheckers".


Lees ook DEEL 2 voor verder aanvullingen en conclusie:

  • De software van het leven hacken - Moderna Chief Medical Officer in Tedx Talk in 2017
  • Verandert mRNA gentechnologie/-therapie je DNA permanent?

Ga voor het vervolg naar: https://covidkennisbank.org/discussion/110/zijn-de-covid-vaccins-nu-wel-of-niet-gentherapie-deel-2/


Credits

Credits voor het verzamelen van een deel van de originele bronnen en enkele teksten die zijn gebruikt in dit bericht: https://www.mercola.com/. Het volledige artikel met alle bronnen is hieronder opgeslagen, daar deze op de oorspronkelijke website door de auteur standaard verwijderd worden. Copyrights behorende bij het artikel zijn als volgt: "This content may be copied in full, with copyright, contact, creation and information intact, without specific permission, when used only in a not-for-profit format."


Getagd:
Log In of Registreer om te reageren.