Motie Van Haga (FVD)/ Kuzu (DENK) over alle RIVM modellen openbaar maken AANGENOMEN

Tot voor kort is er weinig transparantie geweest over hoe RIVM haar modellen opstelt, waarvan de uitkomsten leiden tot verstrekkende maatregelen. Deze motie van 24 jan 2021 dient daar meer inzage in te verkrijgen:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,


verzoekt de regering, om alle RIVM-modellen openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Kuzu

Bron

Getagd:
Log In of Registreer om te reageren.