Kabinet en RIVM geloven zelf ook niet in mondkapjes, maar voeren desondanks toch draagplicht in

Videocompilaties daterend van eind september 2020.

Tot voor kort heeft de Nederlandse regering ook terughoudend gereageerd op het invoeren van mondkapjesverplichting (behalve in het OV, ondanks eigen uitspraken en van RIVM die de effectiviteit betwisten, zie hieronder), mede op aandringen van het RIVM, aangezien volgens zeggen van Jaap van Dissel (RIVM) het bewijs voor de effectiviteit van zo’n verplichting eenvoudigweg ontbreekt (zie video hieronder), mede door de tegenstrijdigheid en gebrekkigheid in onderzoeken en de nogal uiteenlopende tegenstrijdige resultaten van mondkapjesverplichtingen in andere landen.

Het ontbreken van overtuigend bewijs, afgewogen tegen ernstige inbreuk op individuele vrijheid en lichamelijke integriteit (en de noodzaak van het zware middel om hiervoor van de grondwet af te wijken om dit te kunnen invoeren) waren tot voor kort reden om dit niet verplicht te stellen. Zoals al op video vastgelegd, Hugo de Jonge vond het destijds ook schijnveiligheid.

Treffende video compilatie: https://youtu.be/vFgTYqZmqa8

Jaap van Dissel van het RIVM houdt vast aan het RIVM standpunt:

“…op grond van beoordeling van de medische literatuur hebben we gezegd: wetenschappelijk bewijs ontbreekt momenteel om het kabinet te adviseren het stoffen, niet-medische mondkapje verplicht te stellen…. Kortom, wetenschappelijk bewijs ontbreekt daar domweg voor.”

Eén van de argumenten tegen het gebruik van mondkapjes is ook dat de schijnveiligheid die het biedt mensen zou kunnen verleiden zich minder aan de afstandsmaatregelen te houden en dit zou volgens de regering onwenselijk zijn. Het is daarom ook eigenaardig dat er juist een experiment voor het tegenovergestelde effect werd gelanceerd in Amsterdam en Rotterdam (overigens volkomen ongrondwettelijk) met een lokale mondkapjesplicht als EXPERIMENT OP GEDRAGSBEÏNVLOEDING (let op: dus NIET voor medisch effect).

Men wilde experimenteren of mensen zich juist béter aan de maatregelen zouden houden met een mondkapje op. Dit experiment werd echter na enige tijd weer stopgezet. Belangrijkste om te onthouden is dat ondanks de onderkenning dat men ervan op de hoogte is dat het (verplicht) dragen van mondkapjes geen medische bijdrage levert, het besluiten om het evengoed verplicht te stellen enkel omwille van een symbolisch doel is. Dit is in persconferenties mede toegegeven. Hier kunt u het uit de mond van Minister van Ark zelf horen:

Minister van Ark: "Mondkapjes dienen geen medische reden" enkel voor gedragsbeinvloeding .....:

https://youtu.be/6bDl2hAB9gw

Getagd:
Log In of Registreer om te reageren.