Website Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes: Ademvrij.NU

Uitleg over het waarom van dit initiatief, valt te lezen op de pagina Over Ons (zoals bij de lancering van de website en het initiatief 4e kwartaal 2020), wat we hier gedeeltelijk plaatsen ter voorlichting:

Algemene doelstelling Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes (NCVM) – Adem Vrij

Net als algemeen is geaccepteerd in onze samenleving dat vrouwen de beschikking hebben over hun eigen lichaam, en dus bijvoorbeeld niet van staatswege kunnen worden verplicht om een hoofddoekje te dragen, zo willen wij ervoor zorgen dat het als algemeen rechtsprincipe wordt geaccepteerd in onze samenleving dat niemand van staatswege kan worden verplicht een mondkapje te dragen.

Het dragen van een mondkapje dient, net als het dragen van een hoofddoek, altijd vrijwillig te zijn. Dat is waarvan wij de publieke opinie en politiek willen overtuigen en dat we vastgelegd willen hebben in de wet.

Dat wil niet zeggen dat particuliere en maatschappelijke instellingen, zoals zorginstellingen, geen enkel kledingvoorschrift kunnen voorschrijven aan bezoekers of cliënten. Daar is ruimte voor, binnen de normale wettelijke kaders.

Waarom richten wij ons op verplichte mondkapjes?

De coronamaatregelen vormen een grote inbreuk op het persoonlijke en sociale leven van de bevolking. Van alle dwangmaatregelen die door de overheid worden opgelegd is de mondkapjesplicht misschien wel de meest ingrijpende.

Deze maatregel heeft een grote impact op het welbevinden van mensen en op hun sociale relaties. Hij beperkt het recht op een vrije, onbelemmerde ademhaling. Hij leidt tot een verstoring van normale menselijke communicatie. Hij vormt een inbreuk op de lichamelijke integriteit – een grondwettelijk recht – doordat van staatswege een kledingvoorschrift wordt opgelegd aan de hele bevolking, ook aan mensen en in situaties waarin geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid. Dit maakt deze maatregel ten diepste strijdig met de grondbeginselen van een vrije samenleving en het zelfbeschikkingsrecht van het individu.

Tegelijkertijd heeft de mondkapjesplicht van alle maatregelen misschien wel de minste medische onderbouwing. Het effect van een mondkapjesplicht op de volksgezondheid is onbewezen, misschien zelfs wel negatief.

Daar komt bij dat de mondkapjesplicht, indien deze wettelijk wordt vastgelegd, een gevaarlijk precedent kan scheppen. Het zal de autoriteiten een rechtvaardiging geven om ook in de toekomst bij iedere gewenste gelegenheid deze of andere verplichtingen op te leggen. Als het afwenden van een volstrekt theoretisch risico dat het niet-dragen van een mondkapje met zich meebrengt, voldoende rechtvaardiging is voor een dergelijke dwangmaatregel, dan zijn er talloze andere ingrijpende maatregelen die in de toekomst door de overheid kunnen worden ingevoerd met dezelfde onderbouwing. Daarmee ligt de weg open naar een totalitaire samenleving, waarin de overheid totale controle krijgt over het leven van de burgers, onder het mom van risicobestrijding. Dit betekent niet alleen het einde van een vrije samenleving, maar zal ook kosten en schade met zich meebrengen die ver uitstijgen boven de vermeende baten.

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat de mondkapjesplicht ook een zorgwekkend sociaal-cultureel precedent schept. Het definieert de mens als een potentieel gevaar voor zijn of haar medemens. Als een wandelende besmettingshaard waartegen anderen zich moeten beschermen. Dit beeld zal, als we het niet herzien, leiden tot een verstoring en mogelijk zelfs ontwrichting van eeuwenoude menselijke vormen van samenleving en interactie. Ook om deze reden vinden wij het van groot belang dat het dragen van mondkapjes ten allen tijde vrijwillig blijft.

Op deze website zijn meerdere goede inhoudelijke artikelen te lezen. Het valt dus van harte aan te bevelen deze website te bestuderen. Lees in ieder geval de onderstaande artikelen, met name het artikel over het oordeel van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) over de voorgestelde mondkapjesplicht (het volledige advies van NOvA is ook hier beschikbaar):


Getagd:
Log In of Registreer om te reageren.