Advies Orde van Advocaten (NOvA) mondkapjesplicht: geen medische noodzaak, geen juridische grondslag

Onderstaand het advies dat de NOvA 3 november 2020 stuurde aan het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van het verzoek omtrent de voorgestelde ministeriële regeling voor mondkapjesplicht. Voor een samenvatting van de belangrijkste punten raad ik het artikel aan dat verscheen op Ademvrij.NU (reservelink artikel: https://archive.vn/cV0lF) Hieronder een paar highlights uit dat artikel.

De NOvA stelt onomwonden dat de medische noodzaak voor de wet ontbreekt en daarmee de rechtsgeldigheid. De advocaten adviseren het kabinet daarom ‘de mondkapjesverplichting te herbeschouwen omdat bij gebreke aan een medische noodzaak daarvoor geen grondslag bestaat.‘ “

Ook van de onderbouwing van de mondkapjesregeling laat het NOvA weinig heel. NOvA stelt: ‘Uitgangspunt is dat een mondkapje heeft te gelden als een persoonlijk beschermingsmiddel als bedoeld in de Wet, en de verplichting tot het dragen ervan zowel medisch noodzakelijk als proportioneel dient te zijn. Kort gezegd dient dus vast te staan dat een mondkapje bestemd is om te worden gedragen teneinde de eigen of een andere persoon zoveel mogelijk te beschermen tegen overdracht van het virus.‘ “

Echter, ‘uit de toelichting op de Regeling volgt niet van een onderbouwde medische noodzaak, anders dan dat enig positief effect wordt verwacht in aanvulling op bestaande maatregelen, specifiek in situaties waar het houden van afstand niet altijd lijkt te lukken en in het geval van een toenemend aantal besmettingen.‘ “

Bekijk het volledige advies en argumentatie van de NOvA (PDF) hieronder. Het kabinet legde dit zeer goed onderbouwde advies vrijwel in zijn geheel (met uitzondering van het verlagen van de boete naar EUR 95,-) naast zich neer en voerde evengoed de mondkapjesplicht in per 1 december 2020.


Oorspronkelijke bron:

Oorspronkelijke link waarop het advies te vinden was op de site van de Orde van Advocaten: https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/1385930174447027674 (downloadlink werkt niet meer)

Archieflink waar het document nog wel downloadbaar is: https://web.archive.org/web/20201119112222/https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/1385930174447027674

Getagd:
Log In of Registreer om te reageren.