Wat kunnen oorzaken zijn v.d. oversterfte gedurende zomermaanden 2021, aangezien het NIET Corona is?

Corona Criticaster
oktober 2021 aangepast in Diverse bronnen

Opmerkelijk artikel gepubliceerd op Virusvaria.nl door gastauteur(s) onder pseudoniem Eucalyptisch Genootschap dat zegt te bestaan uit onafhankelijke Nederlandse academici, data analisten en kritische denkers, die maatschappelijke ontwikkelingen met een scherpe blik volgt en beoordeelt op basis van herschikking en interpretatie van voorhanden bronnen en cijfermateriaal.

Hierin wordt er op basis van bronnen onderzocht wat de oorzaak kan zijn van de grotere oversterfte gedurende de zomermaanden van 2021, en dan met name in de groep 65-80 jarigen, terwijl het overduidelijk niet als gevolg van Corona was.

"Conform cijfermateriaal als gepubliceerd door het CBS (bron 1) en het RIVM (bron 2) staat vast dat sprake is van een structurele oversterfte in de zomermaanden van 2021. Onder oversterfte wordt verstaan: een hoger aantal overlijdens dan voorzien op basis van normaal te achten omstandigheden (seizoenpatroon, weersomstandigheden, etc.). Het CBS past regelmatig haar prognoses aan ten aanzien van het te verwachten aantal overlijdens per week (bron 3).

...

Op basis van deze gegevens wordt maar liefst per saldo 77% van de oversterfte in de periode week 22 t/m week 37 niet verklaard door overlijdens met corona (*). Wij merken overigens op dat dergelijke oversterfte in feite reeds vanaf week 12 2021 zichtbaar is. Het CBS constateert zelf ook een oversterfte (bron 9).

...

Kijkend naar de leeftijd wordt deze situatie met name veroorzaakt door oversterfte in de leeftijdsgroep van 65-80 jaar.

...

In deze leeftijdsgroep wordt gemiddeld maar liefst 84,9% van alle oversterfte veroorzaakt door overlijdens van personen die niet met corona (*) zijn overleden. Het aantal personen overleden met corona (*) (15,1%) is laag ten opzichte van kennelijke overige oorzaken."

(Bron afbeelding: virusvaria.nl)

Aan de hand van diverse stellingen wordt gekeken wat de oorzaak kan zijn, waarbij telkens de stellingen geëlimineerd worden, om de mogelijke verklaring uiteindelijk over te houden. Correlatie is uitdrukkelijk niet hetzelfde als causatie, en daarom dienen alle mogelijke oorzaken/verklaringen rigoureus te worden bestudeerd.

De stellingen die in het artikel stelselmatig worden geanalyseerd en cijfermatig onderbouwd, zijn als volgt:

Stelling: er is sprake van seizoeneffecten

Stelling: Het CBS kan [oversterfte] niet prognosticeren.

Stelling: De oversterfte kan toeval zijn.

Stelling: De gepresenteerde oversterfte is statistisch niet relevant.

Stelling: De oversterftecijfers worden veroorzaakt door uitgestelde zorg.

Stelling: Oversterfte door vaccinatie.

En nog een aantal onaannemelijkere opties.

De enige correlatie van oversterfte die uiteindelijk overblijft, is de correlatie met de vaccinatiecampagne van de desbetreffende leeftijdscategorie (65-80), daar deze groep de eerste was die voor de zomer geïnjecteerd werd. Nogmaals correlatie op zichzelf is geen bewijs van causatie (oorzaak). De schrijvers van het artikel nodigen daarom nadrukkelijk uit om andere mogelijke oorzaken met onderbouwing te opperen en hun argumentatie van de stellingen te toetsen.

Lees het volledige artikel waarin ook alle gebruikte bronnen vermeld worden:

https://virusvaria.nl/analyse-door-eucalyptisch-genootschap-oorzaken-van-oversterfte/

Reserve versie: https://archive.vn/AbMsC

Log In of Registreer om te reageren.