“Je hoeft geen epidemioloog te zijn om te zien dat er geen epidimiologische COVID 'uitbraak' is"

Dit artikel werd geschreven door Lars Admiraal, managing partner bij M. Clinical Trials, op LinkedIn op 5-1-2021, en gaat in op het doemscenario waar Diederik Gommers angst mee zaait (Gommers: arts moet binnenkort mogelijk kiezen over leven en dood). Lars probeert de cijfers in een iets realistischer perspectief te plaatsen. Ja, de druk is hoog op de zorg, maar dat was het in voorgaande jaren al en werd er ook al gewaarschuwd tijdens het griepseizoen. Met de komende vergrijzing kan alleen maar verwacht worden dat er meer zorgcapaciteit nodig is.

Het kabinet heeft echter ondanks de waarschuwingen de zorgcapaciteit in de afgelopen jaren nóg verder afgeschaald en ook in 2020 elk initiatief voor capaciteitsuitbreiding afgewezen. Lars trekt daarom ook de terechte conclusie, aan de hand van de gecorrigeerde data, dat het probleem met de zorgcapaciteit niet ligt aan het virus (dat probleem doet zich immers elk jaar voor), maar aan de kaalslag in de zorg.

Een aantal fragmenten uit zijn artikel:

“Waarom zou er nu sprake zijn van onderrapportage aan de GGD’en? In maart waren de cijfers van de GGD’en nog heel accuraat, dus zou de onderrapportage dan niet het gevolg zijn van het onderstaande?

“Osiris neemt alleen de patiënten mee die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis liggen, terwijl NICE ook ziekenhuisopnames rapporteert van patiënten met COVID-19, maar die om een andere reden in het ziekenhuis zijn opgenomen.” [2]

Die om een andere reden zijn opgenomen? Sinds het aantal COVID-opnames meer dan 40 per dag zijn, schrijft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) voor dat alle (asymptomatische) patiënten die onder narcose moeten voor een operatie, getest moeten worden [3].

Het behoeft weinig toelichting dat bij grootschalig asymptomatisch testen van een paar duizend operaties per dag [4] een evenredig aantal PCR-testen positief zullen zijn. Het zou inmiddels de beleidsmakers ook niet ontgaan moeten zijn dat asymptomatische besmettingen niet of nauwelijks voorkomen. Uit bron- en contactonderzoek in Wuhan is gebleken dat 300 asymptomatische gevallen niet één van de 1174 nauwe contacten heeft geïnfecteerd. [5]

Het is dus ernstige misleiding om simpelweg alle positieve PCR-testen mee te tellen als COVID-patiënt voor beleidsmaatregelen, de GGD-opnames lijken daarom nog altijd de meest betrouwbare cijfers. Zowel in absolute cijfers alsmede als trendindicatie.”

“Op basis van de GGD-cijfers kunnen we niets anders spreken dan van een rimpeling, in plaats van een “tweede golf”. Daar gelaten dat er in enkele ziekenhuizen lokaal wel drukte kan worden ervaren.”

“Je hoeft geen epidemioloog te zijn om te zien dat er absoluut geen epidemiologische COVID ‘uitbraak’ is. Terugkomend op de opmerking van Diederik Gommers: “Maar als dat zo doorgaat, verwachten we dat (code zwart) eigenlijk eind januari” kan dus gekwalificeerd worden als stemmingmakerij.”

Om te beginnen dienen de ziekenhuiscijfers op een eerlijke manier te worden gepresenteerd. Échte COVID-opnames dienen onderscheiden te worden van patiënten die om een andere reden zijn opgenomen.”

“Het is onvoorstelbaar dat het NHG, FMS en de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) zich nog altijd niet in positieve zin uitspreken voor Ivermectine. Het ironische is echter wel, dat ze zich massaal achter de effectiviteit van vaccins scharen op basis van resultaten van 170 patiënten [13].”

“Er is geen enkele epidemiologische trend waarneembaar met betrekking tot het coronavirus. Deze angst voor dit virus kunnen we dus echt parkeren.”

Lees voor een goed begrip, de juiste context en de gebruikte bronnen het volledige artikel: https://www.linkedin.com/pulse/ziekenhuisopnames-beeld-lars-admiraal/ | Reservelink: https://archive.vn/Y80Op

Log In of Registreer om te reageren.