Overzicht ziekenhuisopnames en IC opnames per leeftijdsgroep op Corona Dashboard van Rijksoverheid

Corona Criticaster
oktober 2021 aangepast in Diverse bronnen

Omdat in de discussie over het relatieve gevaar van Corona, en dan met name m.b.t. de diverse leeftijdscategorieën, het niet alleen over het aantal overlijdens gaat, maar er ook heel vaak naar de belasting op de ziekenhuiscapaciteit wordt gewezen en de kans om in het ziekenhuis te komen. Daarom ter aanvulling van de archivering van bronnen ook de huidige (t/m 3e kwartaal 2021) overzichten van ziekenhuisopnames (incl. IC) en IC opnames op het Corona Dashboard van de Rijksoverheid:


Ziekenhuisopnames (incl. IC opnames) per leeftijdsgroep:

Bron: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/ziekenhuis-opnames

Archieflink (d.d. 4-10-2021): https://web.archive.org/web/20211004133717/https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/ziekenhuis-opnames


IC opnames per leeftijdsgroep:

Bron: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/intensive-care-opnames

Archieflink (d.d. 4-10-2021): https://web.archive.org/web/20211004133757/https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/intensive-care-opnames

Log In of Registreer om te reageren.