INDRUKWEKKEND: Verklaringen van artsen bij Amerikaanse senaatscommissie over vroege behandeling

Corona Criticaster
september 2021 aangepast in Diverse bronnen

Noodoproep Dr. Pierre Kory over Ivermectine bij Senaatscommissie hoorzitting

Video omschrijving:

De Front Line Covid-19 Critical Care Alliance heeft nu een profylactisch en vroegtijdige poliklinische combinatiebehandelingsprotocol ontwikkeld voor COVID-19, genaamd I-Mask +. Dit protocol is gecentreerd rond het gebruik van Ivermectine, een bekend antiparasietgeneesmiddel met recent ontdekte antivirale en ontstekingsremmende eigenschappen en een snel groeiende gepubliceerde medische bewijsbasis die het unieke en zeer krachtige vermogen aantoont om SARS-CoV-2 replicatie te remmen.

Dr. Pierre Kory deed op 8 december 2020 een zeer emotionele noodoproep tijdens een Amerikaanse senaatscommissiehoorzitting om de verzamelde data en ervaringen met dit protocol voor te leggen aan de bevoegde instanties om gebruik ervan goedgekeurd te krijgen. Volgens de arts kan het merendeel van patiënten, vooral in de risicogroepen, al op zeer korte termijn gered worden door inzet van het middel in vroeg stadium en zo ziekenhuisopnames en overlijdens voorkomen. Video’s van deze verklaring bij notabene de senaat werden echter gecensureerd op sociale media. De arts is bijzonder gefrustreerd, omdat hij telkens tegen een muur van bureaucratie (mogelijk gevoed door belangenverstrengeling) aanloopt.

Bitchutelink: https://www.bitchute.com/video/NSil15MibqlM/ | Youtube video met verlengde compilatie verklaringen Dr. Kory: https://youtu.be/28YV8TfTieE


Amerikaanse senatoren horen een update over vroege poliklinische behandeling met Hydroxychloroquine voor COVID van dr. Harvey Risch

Yale professor dr. Harvey Risch legt tijdens een andere senaatscommissiehoorzitting d.d. 19 november 2020 uit wat ons Nationaal Plan zou moeten zijn om Covid 19-patiënten in de vroege stadia van de ziekte te behandelen om ziekenhuisopnames te voorkomen bij een positieve test en het begin van symptomen.

Het lange tijd om politieke redenen verguisde middel Hydroxychloroquine (HCQ) lijkt na vele maanden en enorme stapels onderzoeken wel degelijk effectief te zijn voor gediagnosticeerde patiënten mits zij een medicijnencombinatie met o.a. HCQ nemen in een vroeg stadium bij eerste ziekteverschijnselen. Dit in plaats van thuis alleen afwachten of de ziekteverschijnselen erger worden tot ziekenhuisopname onvermijdelijk wordt en het reeds te laat is voor behandeling. Dr. Risch doet daarom een beroep op de politici om deze behandelmethode toe te staan breed te worden ingezet om mensenlevens te redden.

Bitchutelink: https://www.bitchute.com/video/rGU7fgRjwZhs/ | Youtubelink: https://youtu.be/R4HTsgHAlUY


‘ACADEMISCHE GENEESKUNDE PLEEGT ACADEMISCHE FRAUDE’ o.a. over de frauduleuze wijze waarop Hydroxychloroquine werd getorpedeerd.

Tijdens dezelfde senaatshoorzitting van 19 november kwam Dr. Peter McCollough aan het woord, die geschokt is over de corruptie en wetenschappelijke fraude die er gepleegd wordt rondom Covid-19 in de academische wereld. Hij legt bijvoorbeeld het fraudegeval uit waarbij in een gepubliceerd artikel in het medisch tijdschrift The Lancet het geneesmiddel HCQ als gevaarlijk en ineffectief voor behandeling van SARS-COVID-2 werd bestempeld, met als gevolg dat autoriteiten de toestemming voor gebruik introkken werd. Zo’n 2 weken later werd de publicatie ingetrokken, omdat het niet bleek te deugen, maar het kwaad was toen al geschied. Senator Johnson lijkt ook oprecht verbaasd over dit voorval.

Bitchutelink: https://www.bitchute.com/video/bRQoOe9mURCN/

Log In of Registreer om te reageren.